"Jeg lurer på" kan nå bestilles som Webspill fra kr 990,- for persolig brukere.

Les mer om priser og produkter her.

TALKPED AS utvikler og selger produkter som får i gang den gode samtalen om temaer som kan være vanskelige å snakke om. Produktene er ment å være et profesjonelt verktøy som skal benyttes av fagpersoner innen habiliteringssektoren, skoler, barnehager og helsestasjoner. Produktet er allerede solgt til en rekke kunder og blir brukt i opplæringen. Kundene gir tilbakemeldinger om at produktet gir et godt grunnlag for å få i gang konstruktive samtaler og dialog om temaer som f.eks. kropp, seksualitet, vennskap og hygiene. På denne måten økes kvaliteten på undervisningen og bidrar til god læring.
Plattformen er generisk og metoden kan anvendes for en rekke fagområder for å etablere en god samtale som bidrar til forståelse og læring. Produktet ble opprinnelig utformet for å forebygge uønskede svangerskap og abort hos kvinner med funksjonshemming. Metoden viste seg å ha en bredere anvendelse, både med tanke på temaer og problemstillinger
Brukerperspektivet er også adressert. Produktene, både det digitale (som nå foreligger i pilotversjon) og brettspillet, er lett å bruke, lett å lære og lett å forstå. Dermed gir det brukerne en god opplevelse av mestring og samtidig en opplevelse av å gjøre noe sammen med andre fordi det sosiale aspektet er godt ivaretatt.
Produktene foreligger på norsk.
Den digitale pilotversjonen kan på en enkel måte oversettes til flere språk dersom våre kunder ønsker det og dermed nå et internasjonalt marked. I tillegg kan produktet suppleres med lydfiler for svaksynte samt bilder, animasjoner og video.  Det blir også enklere å skreddersy spillet for hver enkelt brukers eller kundegruppes behov.

Let`s talk

"Jeg lurer på" - Webspill på nettbrett
"Jeg lurer på" - Brettspill
Utskriftsversjon Utskriftsversjon