Målgruppe: barn og unge som får hjelp av habiliteringstjenesten.
Verktøy for personell som ønsker å veilede gode samtaler.


"Jeg lurer på?"
startet som brettspill



Spillet består av eske, spillbrett, 4 typer spill kort med 100 spørsmål i hver kategori, spillebrikker og terning. Temaene på kortene er:

  1. røde kort - kropp og seksualitet
  2. blått kort - hygiene
  3. grønne kort - venner og kjærester
  4. gule/orange kort - sosialeferdigheter


Det er ikke lagt opp til at det er en "vinner" , det er samtalen rundt temaene som står på kortene som er det viktigste. Det er mulighet for veileder å lage en egen "vri" på hvordan han vil gjennomføre, så lenge det er den gode samtalen som blir det viktigste i spillingen. 

Noen av spørsmålene er veldig enkle, og noen  mer avanserte, det er viktig at veileder på forhånd velger ut de kortene man ønsker å bruke, sett i forhold til hvem som skal delta i spill runden.

"Jeg lurer på?"
- utvikles for nettbrett


Nettspillet blir "Jeg lurer på?" med de samme spørsmålene og kategoriene som i brettspillet. 

Spillet vil lett kunne brukes på storskjerm for flere brukere, eller på nettbrett i små grupper. 
Veiledere vil ha mulighet til å sortere ut spørsmål og temaer som ønskes brukt i hver spill-runde - sett utfra hvem som deltar. Disse spørsmålssettene kan veileder lagre under sin bruker (spillet får log-in-funksjon for dette).