Bofellesskap

Vi har brukt spillet “Jeg lurer på?” med en gruppe døve med lett utviklingshemming i begynnelsen av tjueåra. Gruppen er tilknyttet bofelleskap og har en fast møtedag i uken. De siste par åra har vi hatt kropp, hygiene og seksualitet  som fokus/tema omtrent en gang i mnd. Vi har brukt samtalegeneratoren som brettspill slik veilederen beskriver. Alle i gruppa er hørselshemmede og har tegnspråk som førstespråk. Derfor har det vært nødvendig å omformulere og tilpasse spørsmålene til tegnspråk. 
 Vi har hatt svært gode erfaringer med spillet som utgangspunkt for gode og lærerike samtaler med gruppedeltakerne. Spillet tar opp spørsmål det kan være  vanskelig å snakke om i gruppe . Ved at spillet (brettet og kortene) er fokus “ufarliggjøres” spørsmålene og det blir lettere å snakke om et tema eller en problemstilling. Temaene som tas opp er spennende og deltakerne  er interessert i å vite hva de andre i gruppa forteller. I tillegg skjer det mye refleksjon rundt egen praksis. Om den enkelte deltaker ikke har lyst til å fortelle om sine egne erfaringer eller praksis i gruppa, så kan nesten alle si mye om hva de tror “er vanlig”.
Noen spørsmål har gruppa brukt mye tid på å reflektere rundt og det er vanligvis nok med med en runde eller to for hver gang vi har brukt spillet.

Beate Beaudoin
Fagkonsulent
Signo Vivo
Vestfold


Låner ut spillet

Vi har brukt spillet en del, men først og fremst som introduksjon til tema seksualitet i enkelte kommuner som vi låner spillet ut til. Tilbakemelding fra disse er at de syns spillet er artig og innbyr til å snakke om vanskelige tema - og til å diskutere forskjellige løsninger på spørsmålene. Noen gir tibakemelding på at brukerne syns det er flaut å snakke om enkelte spørsmål, men dette tor jeg kan bero på også personalets/den voksnes innstilling og kroppsspråk når de spiller sammen. Når hab.tj har vært med for å vise og prøvespille, både sammen med brukere og personell, har det også blitt mye latter og god stemning! 

Spørsmålene synes jeg er gode og innbyr til diskusjoner og løsninger. Noen brukere synes det er vanskelig når det ikke er klare regler for poenggivning,og når det "bare" går rundt og rundt på spillet. Vi har brukt regler som i andre spill, der 6 gir et ekstra kast osv. Vi har også spillt første perosn til 150-200 poeng, der det da gis 10 poeng for riktig svart og svar med flere løsninger, og 5 poeng for for "hjelpesvar" der man i fellesskap kommer frem til et svar. Det blir lettere for brukere og legge sammen og holde orden i spillet på den måten. Vi har nok ikke forsøkt så mange andre måter/varianter å telle poeng eller antall kort på, så der tar vi i mot ekesmpler med takk :-)

Alt i alt mener jeg at dette er et godt spill som en samtaleindikator for vanskelige tema! Gleder meg til å se hvordan dette tenkes videreutviklet! Lykke til! :-)


Hilde Kristiansen
Hab.tj for voksne i Finnmark
KirkenesElever med ulikt funksjonsnivå

Hei!

Vi på Vaksenopplæringa har brukt spillet periodevis, men ikke som spill.
Vi bruker kortene til samtale i grupper.
Etterpå har vi felles oppsummering - kommer med gode forslag gruppene imellom.Lærer noterer svar.
Synes at det er flotte kort med utallige muligheter for hva man vil /kan snakke om.
Gir lærerne hjelp til å ta opp ulike tema.
"Det står jo på kortet,så da er det vel bare å spørre da ! "
Men elevene våre har jo veldig forskjellig funksjonsnivå.Noen kan forklare mye,komme med forslag, andre blir veldig forsiktige.Andre igjen kan kanskje ikke uttrykke seg så godt i utgangspunktet.
Men vi er glade for "Jeg lurer på spillet".

Marianne K. Augestad
Vaksenopplæringa i Kvam