Sørlandet sykehus er fra 2016 eier av spillet "Jeg lurer på"

Vi selger ikke lenger spillet, men vi legger ut alle ressursene på nettsiden mestringforalle.no i løpet våren 2019.

En gruppe UiA-studenter lager spillet digitalt og vi håper det kan tas i bruk i løpet av 2019!