Tone Gullesen Grude og Vigdis Morvik Larsen


Tone Gullesen Grude og Vigdis Morvik Larsen arbeider begge som spesialpedagoger ved Sørlandet sykehus ved avdeling for voksenhabilitering i Aust-Agder. De er pedagoger og sexologer.

Gjennom sitt arbeid med mennesker med ulike funksjonshemminger, erfarte de brukere ikke fikk med seg den samme informasjonen og kunnskapen som andre mennesker om vanskelige temaer, som f.eks. kropp, seksualitet, sosiale forhold og hygiene. I mangel på gode verktøy til bruk i undervisningen, utviklet de et pedagogisk læringsverktøy. Utviklingen av produktet er primært basert på praktiske erfaringer i møte og samhandling med mennesker med ulike opplæringsbehov.

Produktutviklingen har gått gjennom flere faser. I fase en, arbeidet de mye med spørsmålene og kategoriseringen av disse. Deretter utviklet de en enkel utgave av brettspillet. De fikk i 2006 Sørlandet sykehus sin Innovasjonspris for spillet "Jeg lurer på"

Produktet er solgt til så å si alle spesialisthelsetjenester i Norge (habilitering) og til skoler, barnehager og til helsesøstre.

Fra 2016 er det Sørlandet sykehus som har overtatt og eier TalkPed og rettighetene til spillet "Jeg lurer på"